“We geven cliënten zo lang mogelijk een goede kwaliteit van leven”

Voor iedereen met een levensbedreigende, ongeneeslijke ziekte, is er palliatieve zorg. Hiervoor zet ActiVite Palliatief Verpleegkundigen in, die zijn toegerust om juist in deze fase van iemands leven optimale zorg te bieden. Eén van hen is Bibi Muller.

Contact
Contact met een Palliatief Verpleegkundige van ActiVite?

“Veel mensen denken dat we vooral terminale zorg verlenen, mensen ondersteunen bij het allerlaatste stukje van hun leven. Maar mijn vak gaat verder dan dat: in het ideale geval worden we al betrokken zodra de cliënt te horen heeft gekregen dat hij of zij niet meer beter wordt. Dan kunnen we zorg bieden op alle vlakken die dan relevant zijn: de lichamelijke zorg (symptoombestrijding) en psychische zorg (mentaal en spiritueel). Zo kunnen we hen zo lang mogelijk een goede kwaliteit van leven geven.”

Opleiding

“Mijn zes collega’s en ik hebben allemaal de posthbo opleiding Palliatief Verpleegkundige én de opleiding Oncologie Verpleegkundige gedaan, of zijn daarmee bezig. Tijdens deze opleiding leer je veel over de lichamelijke zorg die wij nog kunnen bieden in de palliatieve fase, denk bijvoorbeeld aan pijnbestrijding. Daarnaast leer je veel over gesprekstechnieken: het is belangrijk mensen aan het denken te zetten en hun mening te laten vormen over hun leven in deze periode. Soms is dat lastig, omdat mensen hun situatie eigenlijk nog niet onder ogen willen zien. Als Palliatief Verpleegkundige leer je niet alleen hoe je op dat soort momenten tóch tot de kern kunt doordringen, je krijgt er ook de tijd voor. Terwijl een verzorgende of verpleegkundige de geïndiceerde tijd die zij tot hun beschikking hebben besteden aan de zorg aan bed, zijn onze bezoeken erop gericht alle zorg daar omheen in kaart te brengen. Wat ook nog meetelt: wij zijn de hele dag alleen maar met dit type zorg bezig. Die ervaring maakt dat je anders naar bepaalde problemen gaat kijken. Daarbij moet je volgens mij ook uit een bepaald soort hout gesneden zijn om dit werk te kunnen doen; niet iedereen kan en wil op deze manier zorg bieden. ”

Verdieping

“In 2020 hebben we flinke stappen kunnen maken op het gebied van palliatieve zorg. We zijn nauwer gaan samenwerken met de ziekenhuizen en huisartsen in de regio. Daarnaast zijn we de wijkteams van ActiVite structureler gaan adviseren en scholen om de zorg voor dit type cliënt te verbeteren. Ten slotte doen we nu ook alle weekenddiensten zelf, waardoor onze bereikbaarheid flink is vergroot en we zelf ook alle zorg rondom morfinepompen en sedaties kunnen doen. Voor de cliënt, de familie maar ook de huisarts is dit heel prettig en we merken dat die laatste groep ons ook steeds beter weet te vinden.”