Kantoor en ActiVite Ledenorganisatie

We doen het samen

We beseffen heel goed dat corona een grote invloed heeft op iedereen, dus ook op u. Ook in deze periode willen we u de zorg- en dienstverlening bieden die u nodig heeft. Daar doen we alles aan. We rekenen daarbij op uw medewerking, zodat onze medewerkers ook de komende periode op een veilige manier zorg kunnen blijven bieden. Zo voorkomen we met elkaar dat corona zich verder verspreidt.

Vragen?
Wanneer u vragen heeft over hoe ActiVite omgaat met het corona-virus, dan kunt u altijd contact met ons opnemen!

Op het kantoor (Leiderdorp) is het dragen van een mondkapje verplicht in alle publieke ruimtes, óók voor het kantoorpersoneel. Onder de publieke ruimtes vallen de begane grond en de eerste verdieping, de lift en de trappenhuizen.

Interne berichtgeving ActiVite

ActiVite informeert medewerkers én vrijwilligers steeds over de laatste ontwikkelingen rondom het coronavirus. Via interne communicatiemiddelen zijn uitgebreide informatiepagina’s en documenten over interne maatregelen omtrent het coronavirus gedeeld. Nieuwe informatie, en eventuele daaruit voortvloeiende maatregelen, wordt direct gedeeld.

Daarnaast zijn er posters met preventietips verspreid over de locaties in de regio en op het kantoor in Leiderdorp. Cliënten van ActiVite hebben een brief ontvangen die duiding geeft aan de ingevoerde protocollen en wat dit voor mensen in hun persoonlijke situatie betekent. Dit alles om besmetting bij ActiVite te voorkomen: bij zowel medewerkers, vrijwilligers als cliënten en bewoners.

Medewerkers en vrijwilligers zijn op de hoogte gesteld van de protocollen als men besmetting met het coronavirus, zowel bij zichzelf als een bewoner of cliënt, vermoedt. ActiVite richt zich, net als altijd, op het bieden van veilige en verantwoorde zorg, ook in deze situatie, en op het voorkomen van verdere verspreiding van het coronavirus. Waar nodig schakelt ActiVite met regionale samenwerkingspartners als ziekenhuizen.

Meer informatie

Bij vragen over de aanpak van het coronavirus binnen ActiVite, neemt u contact met ons op via info@ActiVite.nl

Samenwerkingsverbanden in de regio

  • Er zijn in de regio afspraken gemaakt tussen de VVT-instellingen en ziekenhuizen over de overdracht van cliënten met corona. Zo wordt bij ontslag door het ziekenhuis persoonlijke beschermingsmiddelen voor de eerste 24 uur in de thuissituatie aan de cliënt meegegeven.
  • Cliënten die bij ActiVite in zorg waren, kunnen na een ziekenhuisopname, weer bij ActiVite in zorg komen. ActiVite werkt met ziekenhuizen voortdurend aan het (versneld) uitplaatsen van cliënten naar de thuissituatie. Dit geldt ook voor cliënten die nog niet bij ActiVite in zorg waren.
  • ActiVite neemt ook deel aan het bestuurlijk crisisoverleg in ROAZ-verband. De VVT-instellingen in de regio hebben ook regelmatig overleg.

ActiVite Ledenorganisatie

Vanwege de verscherpte maatregelen ter bestrijding van het coronavirus zijn de meeste diensten aan huis momenteel niet beschikbaar.
Er zijn een aantal uitzonderingen:

  • Een pedicure kan wel langskomen voor een medisch noodzakelijke behandeling.
  • Maaltijden van apetito kunnen worden bezorgd.
  • De opticiën kan voor een huisbezoek langskomen volgens de adviezen van het RIVM.
  • De tuinman werkt buiten.

Informeer naar de mogelijkheden bij ActiVite Ledenorganisatie!

In verband met corona en de daardoor toegenomen kosten van onder andere beschermingsmaterialen, kan een toeslag worden berekend. Deze tijdelijke toeslag bedraagt tussen € 2,- en € 5,- per afname.