Jaaroverzicht Centrale Cliëntenraad 2022 online

01 augustus 2023

De Cliëntenraad behartigt de gezamenlijke belangen van de cliënten van ActiVite. Dit doet zij door de kwaliteit van de zorg te bewaken en voorstellen te doen om de zorg te verbeteren. Samengevat: de CCR volgt het beleid van de organisatie, toetst de uitvoering ervan en adviseert over beleidsontwikkelingen.

Het jaaroverzicht van 2022 staat nu online.

Zorg nodig?
Voor al uw vragen over zorg, gezondheid en welzijn kunt u ons bellen of mailen
Bel (071) 516 14 15