“ActiVite heeft het hoogst uitzonderlijk proactief gedaan”

Anca Ansink is lid van de Raad van Toezicht (RvT) van ActiVite. Met een achtergrond als bestuurder in de zorg weet zij als geen ander hoe het is om aan het roer te staan van een zorgorganisatie. Anca: “Je bent voor de Raad van Bestuur onder andere een sparring partner, want het is best lonely at the top."

Contact
Neem contact op met ActiVite!

Anca vervolgt: “Natuurlijk heb je fijne collega’s, maar dat zijn allemaal mensen van wie jij de baas bent. Bij moeilijke beslissingen kun je je als bestuurder dan best eenzaam voelen, ook omdat je over veel zaken die je bezig houden niet met iedereen mag praten. De RvT kan dan adviseren en ondersteunen.” Behalve deze adviesrol doet de Raad van Toezicht ook wat de naam al zegt: toezicht houden. Anca: “We zien erop toe hoe de zorgorganisatie bestuurd wordt, of dat goed gaat, of de kwaliteit van zorg goed is, of de financiën op orde zijn en of de medewerkers en cliënten tevreden zijn. En we zijn natuurlijk de werkgever van de Raad van Bestuur, dus houdt de Raad van Toezicht jaarlijks het jaargesprek met de Raad van Bestuur. En bij het werven, selecteren en benoemen van een nieuwe Raad van Bestuur heeft de RvT de lead, zoals nu na het vertrek van Lita Berkhout.”

Hotel de Wijde Blik

“De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden en is op inhoud een divers gezelschap, met én zonder zorgachtergrond. Ik denk dat dat belangrijk is: als iedereen uit de zorg komt, krijg je een raar soort verkokering. Maar als niemand uit de zorg komt, dan is er niet altijd genoeg kennis van zaken. Er is een ondernemer, een jurist, iemand met financiële ervaring en mensen met een achtergrond in de zorg. Heel prettig is dat: je moet een beetje ‘Hotel de Wijde Blik’ hebben.”

Uitzonderlijk proactief

“In 2020 hebben we veel vaker dan anders contact gehad met ActiVite, met name over de coronamaatregelen.” Lachend: “We zijn vreselijk goed in zoomvergaderingen geworden! Van het begin af aan hebben we gezien hoe hoogst uitzonderlijk proactief ActiVite het heeft gedaan. Zo was een tekort aan beschermingsmaterialen op heel veel plekken een groot probleem, bij ActiVite was dat in een vrij vroeg stadium al behoorlijk op orde. Als maatregelen werden afgekondigd, had ActiVite ze vaak al in een eerder stadium genomen. Dat deed ons deugd en stelde ons gerust. De leiding van ActiVite is, voor zover dat mogelijk is, in control. Meer dan wat je elders hoort of leest, dat vonden wij als Raad van Toezicht dus heel knap.”