Behandeldienst

Informatie voor verwijzers

Op al onze verpleeghuislocaties is onze eigen behandeldienst verantwoordelijk voor de medische behandeling van de bewoners. De behandelaren in dit team zorgen voor onze bewoners vanuit de deskundigheid van hun eigen vakgebied.

Contact
Bel voor intercollegiaal overleg met de behandeldienst naar locatie Rietveld.

Vanaf het moment van opname in een verpleeghuis van ActiVite neemt de medisch behandelaar de zorg van de huisarts over. Hiervoor is het noodzakelijk dat de huisarts het medisch dossier voor de verhuizing overdraagt. We hebben bij de overdracht van het medisch dossier een voorkeur voor Zorgdomein.

Op de dag van de verhuizing voert de medisch behandelaar het opnamegesprek met de cliënt en zijn/haar vertegenwoordiger. In dit gesprek stemmen we met hen af wat de behandelwensen en –behoeften zijn. We bespreken welke behandelingen er wel of niet gewenst en noodzakelijk zijn. Daarna maken we een multidisciplinair behandelplan, dat iedere zes maanden geëvalueerd wordt met de cliënt of zijn/haar vertegenwoordiger. De coördinatie op de uitvoering van dit behandelplan ligt in handen van de medische dienst. De behandelaren van de medische dienst schakelen andere behandelaren in en verwijzen naar het ziekenhuis wanneer dit noodzakelijk is.

Samenstelling

De medische dienst bestaat uit verpleegkundig specialisten, basisartsen en specialisten ouderengeneeskunde. De verpleegkundig specialisten van ActiVite zijn gespecialiseerd in de zorg en de algemene medische behandeling van patiënten en werken als zelfstandig behandelaar. Zij coördineren, net als de artsen, de behandeling, zij houden het behandelplan bij en schrijven medicatie voor. 

Andere disciplines

De behandeldienst bestaat verder uit de volgende disciplines:

  • Psychologen
  • Fysiotherapeuten
  • Ergotherapeuten
  • Geestelijke verzorging

De logopedie en diëtist worden in overleg met u door de medische behandelaar ingezet, indien dit nodig is.

Mondzorg

ActiVite werkt samen met vaste tandartsen en mondhygiënisten per locatie. U kan hier terecht voor de periodieke controles, eventuele tandheelkundige behandelingen en mondzorgadviezen.


Cliënteninformatie
Cliënteninformatie
Bekijk hier de informatie voor cliënten over de behandeldienst.