Behandeldienst

Expertise op uw locatie

Wanneer u op een locatie van ActiVite komt wonen, wordt onze behandeldienst in overleg met u verantwoordelijk voor uw medische behandeling. Zo kunnen we alle zorg en behandeling die u nodig heeft, optimaal op elkaar aan laten sluiten. Verschillende disciplines zijn in deze behandeldienst vertegenwoordigd. Zij verzorgen de behandeling voor bewoners vanuit hun eigen deskundigheid en vakgebied.

Contact
Wilt u meer weten over de behandeldienst?

Medische dienst

De medische dienst is een onderdeel van de behandeldienst. Dit team bestaat uit verpleegkundig specialisten, artsen en specialisten ouderengeneeskunde. De specialisten ouderengeneeskunde zijn medisch specialisten. Zij zijn opgeleid in gezondheidsproblemen van kwetsbare ouderen en kijken ook naar de gevolgen van de verschillende gezondheidsproblemen voor het dagelijks functioneren. Zij betrekken bij de behandeling ook de samenhang tussen deze verschillende gezondheidsproblemen, waarbij de kwaliteit van leven voorop staat. De specialist ouderengeneeskunde is eindverantwoordelijk voor het medisch beleid. Basisartsen hebben de studie geneeskunde afgerond en bieden medische behandeling. Zij werken onder supervisie van de SO.

Verpleegkundig specialisten

De verpleegkundig specialisten van ActiVite zijn gespecialiseerd in de zorg en algemene medische behandeling van patiënten en werken als zelfstandig behandelaar. Zij coördineren, net als de artsen, de lopende behandelingen. Ook houden de verpleegkundig specialisten uw behandelplan bij en schrijven zij medicatie voor als dat nodig is.

De medische dienst schakelt  in overleg met u (of uw vertegenwoordiger) andere behandelaren in als dat nodig is. Denk daarbij aan de hulp van een psycholoog, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, en diëtist.

Psychologie

De psychologen in de behandeldienst kunnen cliënten ondersteunen en begeleiden als zij psychische klachten hebben. Vaak hangen die samen met het ouder wordende brein, maar ook met verlies van dierbaren of van zelfstandigheid en met achteruitgang. Bovendien biedt de psycholoog behandeling en begeleiding bij klachten van somberheid, spanning en angst. Onze psychologen observeren het gedrag en/of voeren persoonlijke gesprekken. Zo kunnen zij beoordelen welke factoren bijdragen aan de kwaliteit van leven.

Fysiotherapie

Fysiotherapeuten kunnen helpen bij alles wat te maken heeft met bewegen en balans. Deze onderwerpen zijn juist bij het ouder worden belangrijk. De fysiotherapeuten ondersteunen bij loopproblemen, vallen of bij pijn bij bewegen. Ze kunnen helpen om de conditie in stand te houden of te verbeteren. Daarnaast adviseren ze over zaken als steunkousen, braces of andere hulpmiddelen en bij de keuze voor nieuwe en/of aangepaste (orthopedische) schoenen.

Ergotherapie

Bij de ergotherapeuten ligt de focus op hulpmiddelen die het dagelijks functioneren van een cliënt makkelijker maken. Eten, drinken, comfortabel zitten en liggen: met de hulp van ergotherapie kunnen beperkingen soms omzeild worden en worden zelfstandige handelingen soms weer mogelijk. Daarnaast is de ergotherapeut er ook voor problemen bij het verwerken van (omgevings)prikkels. Hij of zij werkt daarin samen met de psycholoog. De ergotherapeut geeft daarbij advies over hulpmiddelen die de persoonlijke zorg makkelijker maken, zoals tilliften.

Geestelijke verzorging

De geestelijk verzorgers begeleiden en helpen bij zingeving en levensbeschouwing. Als mensen te maken krijgen met grote veranderingen in hun leven, kan dat soms vragen oproepen waar niet meteen een antwoord op te vinden is. Deze levensvragen raken gebieden van levensbeschouwing en religie of spiritualiteit. De geestelijk verzorger helpt cliënten hiermee om te gaan, ongeacht hun geloof of levensovertuiging.

Tandarts

Op iedere locatie werken we samen met een vaste tandarts en mondhygiënisten. Hij of zij kan de periodieke controles en eventuele tandheelkundige behandelingen uitvoeren, daarnaast geven zij adviezen en uitleg aan cliënten en/of zorgverleners ten aanzien van de dagelijkse mondverzorging.