Behandeldienst

Expertise op uw locatie

ActiVite heeft op de locaties voor kleinschalig wonen een team van behandelaren: de behandeldienst. Deze behandelaren zorgen voor cliënten met dementie vanuit het perspectief van hun eigen vakgebied. Samen met de collega's van de begeleiding, verpleging en verzorging vormen zij een team dat de beste zorg biedt aan onze cliënten.

Contact
Wilt u meer weten over de behandeldienst?

Medische dienst

De medische dienst is een onderdeel van de behandeldienst. Dit team bestaat uit verpleegkundig specialisten, artsen en specialisten ouderengeneeskunde. De specialisten ouderengeneeskunde zijn medisch specialisten. Zij kijken naar de gevolgen van de verschillende gezondheidsproblemen voor het dagelijks functioneren. Zij kijken ook naar de samenhang tussen deze gezondheidsproblemen, waarbij de kwaliteit van leven voorop staat. De specialist ouderengeneeskunde is eindverantwoordelijk voor het medisch beleid.

Verpleegkundig specialisten

De verpleegkundig specialisten van ActiVite zijn gespecialiseerd in de zorg en behandeling van ouderen en werken als zelfstandig behandelaar. Zij coördineren, net als de artsen, de lopende behandelingen. Ook houden de verpleegkundig specialisten het behandelplan bij en schrijven zij medicatie voor als dat nodig is.

De medische dienst beslist in overleg met u (of uw vertegenwoordiger) over de inzet van andere behandelaren. Denk daarbij aan de hulp van een psycholoog, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, diëtist en medisch pedicure.

Psychologie

De psychologen kunnen cliënten ondersteunen en begeleiden als zij psychische klachten hebben. Vaak hangen die samen met het ouder wordende brein, maar ook bij het omgaan met verlies en achteruitgang. Bovendien biedt de psycholoog behandeling en begeleiding bij klachten van somberheid, spanning en angst. De psychologen observeren het gedrag en/of voeren persoonlijke gesprekken. Zo kunnen zij een analyse maken van de factoren die bijdragen aan de kwaliteit van leven.

Fysiotherapie

Fysiotherapeuten kunnen helpen bij alles wat te maken heeft met bewegen en balans. Deze onderwerpen zijn juist bij het ouder worden belangrijk. De fysiotherapeuten ondersteunen bij loopproblemen, vallen of bij pijn bij bewegen. Ze kunnen helpen om de conditie in stand te houden of te verbeteren. Daarnaast adviseren ze over zaken als steunkousen of braces en bij de keuze voor nieuwe en/of aangepaste schoenen.

Ergotherapie

Bij de ergotherapeuten ligt de focus op hulpmiddelen die het dagelijks functioneren van een cliënt makkelijker maken. Eten, drinken, comfortabel zitten en liggen: met de hulp van ergotherapie is er veel mogelijk. Daarnaast is de ergotherapeut er ook voor problemen bij het verwerken van (omgevings)prikkels. Hij of zij werkt daarin samen met de psycholoog. De ergotherapeut geeft ook advies over hulpmiddelen die de persoonlijke zorg makkelijker maken, zoals tilliften.

Maatschappelijk werk

Maatschappelijk werk heeft het meeste te maken met de familie van cliënten. Wanneer een naaste moet worden opgenomen in een verpleeghuis, kan de familie te maken krijgen met emoties als schuldgevoel, onmacht, verdriet en opluchting. Maatschappelijk werk kan helpen die gevoelens een plek te geven. Daarnaast bieden de maatschappelijk werkers ondersteuning bij praktische vragen zoals, ‘Wat betekent deze opname financieel?’ en ‘Wat moet er administratief allemaal geregeld worden?’

Geestelijke verzorging

De geestelijk verzorgers begeleiden en helpen bij zingeving en levensbeschouwing. Als mensen te maken krijgen met grote veranderingen in hun leven, kan dat soms vragen oproepen waar niet meteen een antwoord op te vinden is. Deze levensvragen raken gebieden van levensbeschouwing en religie. De geestelijk verzorger helpt cliënten hiermee om te gaan, ongeacht hun geloof of levensovertuiging.

Tandarts

Op iedere locatie werken we samen met een vaste tandarts. Hij of zij kan de periodieke controles en eventuele tandheelkundige behandelingen uitvoeren.