Het leven de moeite waard

Alles over leefplezier

Iets moois ervaren zit vaak in kleine dingen. In onze zorg voor u staan wij stil bij uw leefplezier. Wat maakt voor u het leven de moeite waard? Leefplezier is het creëren van ervaringen waar u blij van wordt én over 'er voor u zijn' als u bang, verdrietig of boos bent.

Vragen?
Wilt u meer weten over wonen bij ActiVite?

Werkwijze

Tegemoetkomen aan persoonlijke wensen en verlangens vraagt allereerst dat we u beter leren kennen: wat is uw verhaal, wie zijn voor u belangrijk, wat geeft uw leven kleur? Vervolgens spreken we af hoe we kunnen aansluiten bij uw welbevinden en vreugdevolle momenten voor u kunnen creëren. Voor de een is dat bijvoorbeeld ’s morgens iets langer blijven liggen, voor de ander is het een kopje koffie op het balkon. Onze zorg is erop gericht dat het leven voor u de moeite waard blijft of wordt.

De afspraken over uw persoonlijke wensen leggen we vast in het zorgplan. Daarbij is er natuurlijk ook aandacht voor uw naasten; welke rol willen ze spelen in uw welbevinden en hoe kunnen we daarin samenwerken? Medewerkers van ActiVite werken hierbij vanuit de methodiek Leefplezier, ontwikkeld door de Leyden Academy. In elk verpleeghuis hebben we een Kernteam Leefplezier, dat een plan heeft gemaakt om dit onderwerp concreet te maken op de eigen locatie en ervoor te zorgen dat er aandacht voor blijft.

Medewerkers huiskamer

Een gezellige plek waar je anderen kunt ontmoeten, is voor veel mensen een voorwaarde om zich goed te voelen. Daarom zet ActiVite medewerkers huiskamer in op alle verpleeglocaties. Deze collega’s vervullen geen zorgtaken, maar zijn er om u extra aandacht te geven. Zij brengen sfeer in de huiskamers en zijn beschikbaar om bijvoorbeeld koffie met u te drinken of samen een spelletje te spelen.

Geestelijke zorg

Juist in deze fase kan zingeving u bezighouden. In ieder verpleeghuis zet ActiVite geestelijk verzorgers in. Zij kunnen naar u luisteren, u laten merken dat u er niet alleen voor staat. Zij gaan met u op zoek naar wat kracht en inspiratie geeft. Individueel en in een groep. Zij zoeken daarbij aansluiting bij uw levensverhaal. De geestelijk verzorgers van ActiVite werken vanuit diverse geloofsovertuigingen en achtergronden. Ook trainen zij de zorgmedewerkers om oog te hebben voor zingevingsvragen die u zou kunnen hebben.