Complexe wondzorg

Informatie voor verwijzers

In Nederland kampen zo'n 350.000 mensen met chronische wonden. Gemiddeld duurt het 19 tot 30 weken voordat een wond is genezen. Als een chronische wond niet tijdig wordt behandeld, kan dit ernstige complicaties tot gevolg hebben.

Contact
Bel de verwijzerslijn (071) 516 13 13 of mail met de wondspecialisten

ActiVite heeft de juiste expertise voor verschillende soorten wonden, ook voor wonden die lastig genezen. We richten ons daarbij op herstel van de wond, onderliggende pathologie en proberen chronische klachten te voorkomen. Wanneer een wond na drie weken geen genezingstendens vertoont, kunt u al verwijzen naar het specialistenteam.

Informatie en scholing

Onze wondspecialisten organiseren jaarlijks kennisbijeenkomsten op specifieke onderdelen van de wondzorg. Hiermee vergroten we de kennis van zorgprofessionals die geen wondspecialist zijn. We organiseren deze scholingen voor collega’s in de wijkverpleging, en voor samenwerkingspartners zoals huisartsenpraktijken. Ook nemen we deel aan wetenschappelijke netwerken en helpen we bij de grootste opleidingsinstituten van de regio nieuwe zorgmedewerkers opleiden.

Informatie voor cliënten
Informatie voor cliënten
Bekijk ook de informatie over Complexe Wondzorg voor cliënten.

Samenwerking rondom wondzorg

Om complexe wonden sneller te kunnen herkennen en de geneestijd fors terug te brengen, heeft ActiVite de handen ineen geslagen met het Alrijne Ziekenhuis in Leiderdorp, twee huisartsenpraktijken in Alphen aan den Rijn en Leiderdorp en met zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid. De gemiddelde geneestijd proberen we zo terug te brengen naar zes weken.