Palliatief verpleegkundigen

Informatie voor verwijzers

Onze palliatief verpleegkundigen leveren passende zorg en ondersteuning in de laatste levensfase. Onze zorg is maatwerk: aandacht voor de mens in zijn totaliteit en voor zijn naasten staan hierbij centraal. Ook als er nog geen fysieke zorg nodig is, kan een cliënt ondersteuning van de palliatief verpleegkundige krijgen.

Contact
Bel de dienstdoend palliatief verpleegkundige

Samen voor de beste zorg

De palliatief verpleegkundigen van ActiVite werken samen met ziekenhuizen, huisartsen en natuurlijk onze wijkteams om de continuïteit van professionele zorg te kunnen waarborgen. ActiVite heeft per regio palliatief verpleegkundigen aangesteld. Zij geven richtlijnen voor de zorg en dienen als vraagbaak voor alle betrokkenen. De palliatief verpleegkundige kan specifieke informatie geven over het ziekteproces van een cliënt en inspelen op onderliggende vragen en mogelijke problemen die kunnen optreden. Daarnaast kan de verpleegkundige ingeschakeld worden voor begeleidingsgesprekken. Bij dit soort gesprekken is veel aandacht voor de cliënt, maar ook voor zijn of haar naasten. 

Palliatieve zorg

Wij kunnen zorg bieden aan cliënten die te horen hebben gekregen dat zij een palliatieve aandoening hebben. Die zorg kan onder andere bestaan uit continuïteitsgesprekken, advance care planning en symptoommanagement. In de continuïteitsgesprekken geven we aandacht aan meerdere aspecten, zowel de lichamelijke, psychische, sociale of spirituele vraagstukken. Deze begeleidingsgesprekken kunnen we direct na het vaststellen van de palliatieve fase inzetten. We geven dan adviezen die we vervolgens evalueren, om zo mogelijk de kwaliteit van leven te optimaliseren. Hierdoor kunnen we advanced care planning goed opstellen en uitvoeren. Advance care planning is een proces waarbij de palliatief verpleegkundige de cliënt en zijn of haar naasten door middel van gesprekken ondersteunen, om zinvolle en haalbare doelen voor huidige en toekomstige zorg en behandeling te formuleren. Zo kunnen we in een latere fase van de zorg goed op de wensen van de cliënt inspelen.

Terminale zorg

Terminale zorg is meestal een intensieve zorgverlening. In deze periode werken wij nauw samen met de huisarts. Wij coördineren de zorg om deze zo optimaal mogelijk te laten verlopen met veel aandacht voor symptoommanagement en het opstellen van een proactief behandelplan in samenspraak met de huisarts. Er is veel aandacht en voorlichting ten aanzien van het levenseinde voor cliënt en zijn of haar naasten. Hiermee kunnen we onder andere acute opnames in de laatste levensfase voorkomen.

Informatie voor cliënten
Informatie voor cliënten
Lees ook de informatie over palliatieve zorg voor cliënten

Verpleegkundigen in palliatieve zorg

De verpleegkundigen in het palliatief team zijn in palliatieve zorg gespecialiseerd verpleegkundigen. Zij waarborgen de kwaliteit van palliatieve zorg in de wijkteams. De palliatief verpleegkundigen verzorgen scholingen intern/extern en geven advies. Waar nodig schakelen zij meer zorg in.

Aanvragen

ActiVite biedt deze gespecialiseerde zorg aan mensen die cliënt van ons zijn of worden. Wilt u palliatieve zorg aanvragen voor uw cliënt, bel dan naar de Verwijzerslijn van ActiVite en vraag naar de palliatief verpleegkundige van uw regio. U kunt ook een aanvraag doen via Zorgdomein voor een consult palliatief verpleegkundige.