Vrijwilligerswerk voor studenten en scholieren (MaS)

Een maatschappelijke stage of vrijwilligerswerk in ruil voor studiepunten

De Maatschappelijke Stage (MaS) is een geweldige kans als je leerling bent in het voortgezet onderwijs. Door deze stage kun je ontdekken wat we met elkaar belangrijk vinden voor de maatschappij, en ook wat jouw rol daarin kan zijn. Ook bij ActiVite vinden we het belangrijk om aandacht te besteden aan de verantwoordelijkheid die we als Nederlanders naar elkaar hebben. Om die verantwoordelijkheid concreet te maken, leer je behalve praktische zaken ook veel op sociaal gebied. Samenwerken en openstaan voor een ander komen bijvoorbeeld uitgebreid aan bod.

Contact
Neem contact op met Annemieke.

Lintstage

Voor je stage kan beginnen, maken wij afspraken met jou en de school over de uitvoering van je stage. Bij ActiVite vinden we het prettig als je je MaS doet in de vorm van een lintstage. Dat betekent dat je één dag of dagdeel per week over een langere periode stage bij ons loopt. Tijdens de MaS werk je voornamelijk mee aan activiteiten voor bewoners van de verpleeghuizen. Ook is het mogelijk om bij een Ontmoetingscentrum de MaS te volgen. Je geeft de bezoekers aandacht, hebt oog voor hoe ze in hun vel zitten en oor voor hun verhaal. Verder help je ook met praktische zaken: koffie zetten en schenken, de lunch klaarmaken en afwassen. We doen hier verschillende activiteiten, waaronder bewegingsactiviteiten, schilderen, tekenen en andere creatieve bezigheden. En ook boodschappen doen, muziek luisteren of een wandeling maken.

Beschikbaarheid

Binnen de locaties van ActiVite is een beperkt aantal plekken beschikbaar voor de MaS. Daarom nemen we in principe alleen leerlingen aan die voor minimaal 16 uur beschikbaar zijn. De MaS-verzoeken behandelen we op volgorde van binnenkomst. Voordat je gaat beginnen aan je MaS, krijg je eerst een kennismakingsgesprek op de locatie waar je gaat helpen. In dat gesprek bespreken we wat je precies gaat doen, en ook wanneer. Ben je overtuigd dat ActiVite voor jou de beste plek is om je talenten in te zetten? Vul dan nu het formulier in!

Studiepunten voor studenten in mbo en hbo

ActiVite biedt jou als student de gelegenheid om voor je studie tijdelijk vrijwilligerswerk te doen. Daarvoor is het niet nodig dat je een opleiding volgt in de gezondheiszorg of welzijnssector. Meestal is vanuit je opleiding een vaste dag of dagdeel in de week hiervoor beschikbaar.

In een informatief gesprek willen we je graag beter leren kennen en bespreken we met je hoe je het tijdelijk vrijwilligerswerk zou kunnen invullen. Er zijn verschillllende plekken waar je je kunt inzetten. Denk aan onze verpleeghuizen bij de kleinschalige woongroep voor bewoners met een dementie. Net als bij de MaS kan ook een Ontmoetingscentrum dementie (OCD) of een Dagverzorgingslocatie (DV) een passende vrijwilligersplek voor je zijn. Heb je belangstelling? Vul het interesseformulier in en geef aan welke opleiding je volgt en wanneer je inzet wilt en kunt geven.