Onderwijspartner Windesheim genomineerd voor de Nederlandse Onderwijspremie 2023

12 mei 2023

De nominaties voor de Nederlandse Onderwijspremie voor het mbo en ho 2023 zijn bekend. Eén van de genomineerden is Waardevol Vernieuwend Onderwijs (WVO) onderwijspartner Windesheim. In totaal ontvangen negen onderwijsteams van mbo-scholen, hogescholen en universiteiten op 29 juni 2023 de premie tijdens het ComeniusFestival. Minister Dijkgraaf onthult dan wie er op de eerste, tweede en derde plek staan en reikt de premies uit.

In de praktijkgestuurde deeltijdroutes zorg en welzijn van Windesheim bieden docenten en werkgevers in cocreatie een leeromgeving aan professionals. Deze leeromgeving biedt studenten handvatten voor een leven lang ontwikkelen in de context van toenemende complexiteit van hun beroep en maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en is een aanjager voor collectieve leerprocessen in de deelnemende organisaties. In leergemeenschappen delen werkgevers, studenten en docenten ervaringen en expertise. Met eigen regie en zelfsturing geven studenten vorm aan hun eigen opleidingstraject. Praktijkgestuurde deeltijdroutes zijn hét vliegwiel voor samen leren en ontwikkelen en hebben een positieve impact op studenten, deelnemende organisaties en het hbo-onderwijs.

Over de Nederlandse Onderwijspremie

De Nederlandse Onderwijspremie is de hoogste onderscheiding in het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs. De premie wordt uitgereikt aan onderwijsteams ter waardering van, en als impuls voor, onderwijsvernieuwing en –verbetering van het mbo, hbo en wo. De premie wordt jaarlijks toegekend aan onderwijsteams die de afgelopen vier jaar een onderwijsinitiatief hebben ontwikkeld. Dit jaar wordt voor de eerste keer de premie ook uitgereikt aan onderwijsteams in het mbo.

Bij de Nederlandse Onderwijspremie is er in totaal 7,5 miljoen euro te verdelen over drie teams uit het middelbaar beroepsonderwijs (2,5 miljoen euro), drie teams uit het hoger beroepsonderwijs (2,5 miljoen euro) en drie teams uit het wetenschappelijk onderwijs (2,5 miljoen euro). De drie teams per sector ontvangen respectievelijk 1,2 miljoen euro, 800.000 euro of 500.000 euro. De inzendingen zijn beoordeeld door een commissie voor de voordrachten uit het mbo en een commissie voor de voordrachten uit het hbo en wo. De organisatie rondom de Nederlandse Onderwijspremie is in handen van het NRO. De middelen worden beschikbaar gesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Bekijk de andere acht genomineerde onderwijsteams en hun onderwijsinitiatieven hier.

Zorg nodig?
Voor al uw vragen over zorg, gezondheid en welzijn kunt u ons bellen of mailen
Bel (071) 516 14 15