Tijdelijk verblijf

Herstellen bij ActiVite

Kunt u na een ingreep of operatie nog niet naar huis? Of kan uw mantelzorger even niet voor u zorgen? Dan bent u van harte welkom om tijdelijk bij ons te zijn! Hiervoor hebben we speciale appartementen beschikbaar.

Vragen over tijdelijke zorg?
Ons Klant Contact Centrum helpt u graag!

Neem een kijkje op onze locatie voor herstel- en logeerzorg

Noorderbrink is een fijne plek waar u in alle rust kunt herstellen of logeren

Herstellen bij ActiVite na operatie of ingreep

Soms kunt u na een ingreep of operatie in het ziekenhuis niet direct naar huis, bijvoorbeeld omdat uw huisarts het niet veilig vindt dat u al naar huis gaat. Het kan ook zijn dat de medische zorg die u nodig heeft, thuis niet goed te organiseren is. In die gevallen kunt u bij ActiVite komen herstellen. Dit noemen we eerstelijns verblijf. Uw huisarts kan hiervoor een indicatie afgeven. Dit verblijf wordt vergoed vanuit de basisverzekering. U betaalt geen eigen bijdrage, wel een eigen risico.

Bij ons logeren als vervangende mantelzorg

U kunt ook tijdelijk bij ons verblijven wanneer uw mantelzorger tijdelijk niet voor u kan zorgen, bijvoorbeeld omdat hij of zij zelf een ingreep of operatie moet ondergaan. Of u logeert bij ons zodat uw mantelzorger even op adem kan komen. U krijgt bij ons dan alle zorg en ondersteuning die u nodig heeft. Dit heet logeerzorg of respijtzorg. Krijgt u ondersteuning vanuit de Wmo? Dan kunt u respijtzorg aanvragen bij uw gemeente. Hiervoor geldt een eigen bijdrage van maximaal € 19 per maand. Krijgt u zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) via een Volledig Pakket Thuis? Dan kunnen de logeerkosten vergoed worden vanuit datzelfde budget. Sommige zorgverzekeraars vergoeden uw verblijf bij ons geheel of gedeeltelijk vanuit de aanvullende verzekering.

In alle rust herstellen of logeren
In alle rust herstellen of logeren
U bent van harte welkom in onze speciale appartementen voor herstelzorg en logeerzorg!