Thuisbegeleiding voor gezinnen

Tijdelijke ondersteuning bij de opvoeding

Thuisbegeleiding voor gezinnen ondersteunt u als ouders met kinderen, wanneer u tijdelijk hulp nodig heeft. Zo keert de structuur en regelmaat thuis weer terug, zodat de situatie in uw gezin kan herstellen.

Contact
Heeft u vragen over thuisbegeleiding voor gezinnen?

Werkwijze

De thuisbegeleider kijkt samen met u als ouder(s) naar een nieuw perspectief. Problemen worden stuk voor stuk aangepakt. Dit gebeurt met respect voor uw eigen gewoonten en ideeën. En altijd met het uitgangspunt dat uw kinderen de veiligheid en rust krijgen die ze nodig hebben voor hun ontwikkeling. Soms is de begeleiding tijdelijk en intensief, en vinden we binnen enkele maanden een oplossing. Soms is er meer tijd nodig en kan aanvullende hulpverlening bijdragen aan het herstel van uw gezinssituatie.

Aanvragen thuisbegeleiding voor gezinnen

Wilt u thuisbegeleiding voor gezinnen ontvangen, neem dan contact op met het Servicepunt of Wmo-loket van uw gemeente. Ook kunt u dit bespreken met een medewerker van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), Jeugd- en Gezinsteam (JGT), Jeugdgezondheidszorg (JGZ) of van de GGD. Voor u zijn er aan deze vorm van thuisbegeleiding geen kosten verbonden.