Thuisbegeleiding

Als u er zelf niet meer uit komt

Soms ontstaan er thuis problemen die u zelf niet meer kunt oplossen. Na een echtscheiding of bij de opvoeding van uw kinderen. Maar ook door psychische problemen of schulden. Als deze zorgen u teveel worden, dan kunnen de thuisbegeleiders van ActiVite u hierbij helpen.

Contact
Direct contact met de thuisbegeleiders

Thuisbegeleiding is in veel situaties een uitkomst

Thuisbegeleiding is er voor u als u door psychische, sociale of andere omstandigheden extra ondersteuning nodig heeft. Misschien vindt u het moeilijk om goed met geld om te gaan of om uw huis op orde te houden. Of vindt u het moeilijk om uw leven weer op de rit te krijgen na een burn-out, depressie, echtscheiding of na het overlijden van een geliefde. We kunnen u ook helpen om te leren omgaan met een nieuwe situatie: een chronische of psychische ziekte, een handicap of een partner met dementie. Ook wanneer u te maken heeft met een verslaving kunnen we u helpen hiermee te leren omgaan.

Thuisbegeleiding voor opvoeders
Thuisbegeleiding voor opvoeders
Onze thuisbegeleiders kunnen u ook helpen wanneer de opvoeding van uw kinderen problemen oplevert

De regie weer zelf in handen

De thuisbegeleiders zijn breed opgeleide professionals die ruime ervaring hebben met praktische begeleiding en ondersteuning bij u thuis. Ze gaan samen met u (en uw familie) op zoek naar mogelijke oplossingen. Met elkaar werkt u op een praktische en doelgerichte manier aan het verminderen van uw problemen en het verbeteren of stabiliseren van uw situatie. Zo ontstaat er een prettige sfeer en merkt u meteen verandering. De thuisbegeleiders hebben al veel cliënten op deze manier ondersteund en kijken nergens van op. Ze werken, als dat nodig is, samen met andere hulpverleners met wie u al contact heeft. Zo helpen ze u door deze moeilijke fase heen, zodat u weer de regie krijgt over uw leven en zo zelfstandig mogelijk verder kunt.

Kosten Thuisbegeleiding

Thuisbegeleiding wordt betaald vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Daarnaast betaalt u een eigen bijdrage, die wordt berekend door het CAK.

Thuisbegeleiding aanvragen

Voor individuele begeleiding heeft u een indicatie nodig. Die kunt u aanvragen bij het Wmo-loket van uw gemeente, of -als u al zorg ontvangt- bij uw casemanager of wijkverpleegkundige.

Begeleiding bij dementie
Begeleiding bij dementie
Een-op-een ondersteuning voor mensen met geheugenproblemen