Thuisbegeleiding bij dementie

Een-op-een begeleiding

Dementie heeft vaak een grote impact op de persoon met dementie zelf, maar ook op naasten. Om zo lang mogelijk (zelfstandig) thuis te kunnen wonen, kan het nodig zijn om thuis extra ondersteuning in te schakelen.

Contact
Heeft u vragen over thuisbegeleiding bij dementie?

Onze thuisbegeleider bespreekt met de mantelzorger en de casemanager dementie welke begeleiding er in uw situatie precies nodig is. Zo biedt ActiVite altijd ondersteuning op maat. De thuisbegeleiders kunnen bijvoorbeeld ondersteunen bij:

  • Organiseren en invullen van een zinvolle dag.
  • Activeren van de persoon met dementie, ook samen activiteiten ondernemen behoort tot de mogelijkheden.
  • Leren omgaan met de beperkingen die het gevolg van de ziekte zijn.
  • De structuur in het huishouden vasthouden of terugvinden.
  • Meedenken over veiligheid in en om het huis.
  • Begeleiden naar bijvoorbeeld een Ontmoetingscentrum.

Ook voor mantelzorgers

ActiVite begrijpt dat het zorgen voor iemand met dementie zwaar kan zijn. Dankzij de ondersteuning van de thuisbegeleider heeft een mantelzorger een moment voor zichzelf en delen we de zorg. Behalve de praktische hulp kunnen we u ook emotioneel ondersteunen. Zo kunt u als mantelzorger bijvoorbeeld vragen hebben over hoe u kunt omgaan met een dierbare met dementie. Onze thuisbegeleiders denken hierin met u mee en geven advies.

Aanmelden thuisbegeleiding bij dementie

Wilt u thuisbegeleiding bij dementie aanvragen? Dat kan via uw casemanager dementie of via uw wijkverpleegkundige. Heeft u nog geen zorg via ActiVite, dan kunt u ook een verzoek indienen bij het wmo-loket van uw gemeente. In beide gevallen betaalt u een eigen bijdrage, die wordt bepaald door het CAK.