“Dat ik zelf thuiszorg kreeg, was een waardevolle ervaring”

31 augustus 2023

Als voorzitter van de Centrale Cliëntenraad (CCR) van ActiVite behartigt Carla Bergsma Kops de belangen van onze cliënten op organisatieniveau. De CCR denkt mee met de Raad van Bestuur over het welzijn van de bewoners van onze huizen en van de cliënten die thuis zorg krijgen. “Ik ben trots op de verbinding tussen de CCR en de Raad van Bestuur. De samenwerking is echt gestoeld op openheid en wederzijds vertrouwen.”

“Als CCR wil je het beste voor de bewoners en cliënten van ActiVite. Hun welzijn, daar gaat het om. Afgelopen jaar heeft ActiVite de nieuwe missie naar buiten gebracht. ‘De medewerker op 1’ is daarin een van de pijlers. Dat uitgangspunt onderschrijven we ook als CCR. Want als de medewerkers lekker in hun vel zitten en goed functioneren, komt dat ten goede aan de zorg.”

Verandering in de zorg

“Op landelijk niveau verandert er veel in de zorg. Die ontwikkelingen volgen we als CCR. Neem bijvoorbeeld het Volledig Pakket Thuis (VPT). Hierbij woont de cliënt thuis en krijgt van één partij alle zorg die hij of zij nodig heeft. Welke zorg dat is, is per persoon verschillend. Dat vind ik het mooie aan VPT: het is maatwerk. Omdat één organisatie – in dit geval ActiVite – die zorg levert, kom je als zorgleverancier dichterbij de mens. Ik geloof erin dat goede zorg leveren vooral lukt als je iemand goed begrijpt.”

Ervaring

“Afgelopen jaar heb ik door ziekte zelf thuiszorg van ActiVite gekregen. Dat was een waardevolle ervaring. Ik heb met eigen ogen gezien hoe complex het kan zijn voor zorgmedewerkers om een volledig beeld te krijgen van een cliënt en van zijn of haar ziekte of beperking. Zelf ben ik een regelneef, ik heb mijn zaakjes graag goed op orde en wil weten hoe iets zit. Maar dat kan of wil niet iedereen. De ene cliënt kan zaken beter duiden dan de andere. De grootste eyeopener voor mij was dan ook: communicatie is alles. In de praktijk is dat echter soms makkelijker gezegd dan gedaan. Ik kan me nu beter voorstellen hoe moeilijk het kan zijn voor zorgmedewerkers om alle benodigde informatie bij elkaar te krijgen.”

Vertrouwensrelatie

“Die ervaring neem ik mee naar de CCR, net als de input die we krijgen vanuit de Lokale Cliëntenraden: wat speelt er in de verpleeghuizen en wat kunnen wij daarin betekenen? Zes keer per jaar overleggen we als CCR met de Raad van Bestuur en bespreken we het beleid. Die vergaderingen verlopen altijd heel prettig. De RvB is transparant, ook als het om delicate kwesties gaat. Er is echt sprake van een fijne vertrouwensrelatie en daar ben ik trots op. Meedenken over goede zorg geeft mij veel energie. Ik nodig familie van cliënten van harte uit om ook mee te denken over de zorg voor hun naaste en voor alle andere cliënten van ActiVite. Het geeft echt voldoening.”

Zorg nodig?
Voor al uw vragen over zorg, gezondheid en welzijn kunt u ons bellen of mailen
Bel (071) 516 14 15