CVA-nazorg

Hulp na een beroerte

De gevolgen van een beroerte zijn vaak zeer ingrijpend. Een verlamming of functieverlies is al bij de gewoonste handelingen heel lastig: koffie zetten, aankleden, de krant lezen. Ook de niet-zichtbare gevolgen zijn soms lastig te aanvaarden. Je omgeving ziet ook niet direct aan je dat je moeite hebt met spreken, vermoeid bent of er moeite mee hebt om nieuwe informatie te onthouden.

Contact
Heeft u vragen over CVA-nazorg?

Bij CVA-nazorg begeleiden onze gespecialiseerde verpleegkundigen u bij het leren omgaan met de gevolgen van een beroerte. Zij komen bij u thuis om hier met u – en met uw naasten – over te praten. De CVA-verpleegkundige:

  • Biedt inzicht in uw klachten;
  • Geeft persoonlijke en praktische adviezen om uw herstel te bevorderen;
  • Geeft voorlichting om een beroerte in de toekomst te voorkomen;
  • Kan uw naasten ondersteunen en adviseren in hun rol als mantelzorger.

De gespecialiseerde verpleegkundigen van ActiVite die CVA-nazorg bieden, werken nauw samen met de neurologie-afdelingen van de naburige ziekenhuizen.

Kosten en vergoeding

CVA-nazorg valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Dat betekent dat uw zorgverzekeraar de kosten vergoedt. Hiervoor heeft u wel een indicatie nodig, dit is een verwijzing vanuit een medisch specialist of huisarts. Heeft u hier vragen over, neem dan gerust contact met ons op.

Ervaringen
Ervaringen
CVA-verpleegkundige Meryl Verberg vertelt over haar werk en ervaringen.