Steun & Consultatieteam Dementie

Een product van het Expertisecentrum Dementie

Het Steun- en consultatieteam Dementie ondersteunt professionals bij ingewikkelde casussen rondom dementie. Wanneer bewoners of cliënten gedrag laten zien waar het team zelf niet verder mee komt, dan kunnen zij het Steun & Consultatieteam Dementie om hulp vragen.

Contact
Wil je de hulp inroepen van het Steun- en Consultatieteam?

Samen weet je meer dan alleen! Dat is het uitgangspunt van het Steun & Consultatieteam Dementie. In dit team zitten collega’s van ActiVite en Topaz met kennis en ervaring op het gebied van dementiezorg. Zij kunnen meedenken over bewoners in verpleeghuizen en als cliënten nog thuis wonen. Dus ook voor situaties binnen de thuiszorg of Ontmoetingscentra en dagopvang kun je het S&C-team inschakelen. Onze ervaring is dat een frisse blik van buiten kan helpen om een nieuwe ingang te vinden in een ingewikkelde cliëntsituatie.

Wat ons betreft is hulp vragen een teken van kracht!

Doe mee!

Als professional kun je hulp vragen door een e-mail te sturen naar het Expertisecentrum Dementie.