Veelgestelde vragen

We helpen je graag verder!

Heeft u een vraag over wat ActiVite voor u kan betekenen? Voor u als cliënt, of als u overweegt bij ons te komen werken? Kijk hieronder bij de veelgestelde vragen. Nog steeds niet duidelijk? De collega's van ons Klant Contact Centrum staan u graag te woord!

Vragen
Neem contact op met ons Klant Contact Centrum!
Wondzorg
Met welke partijen werkt ActiVite samen binnen wondzorg?
ActiVite werkt nauw samen met de huisarts, het ziekenhuis, de apotheek, medisch speciaalzaken, wijkverpleging en (para)medici op het gebied van wondzorg. We versterken deze samenwerkingsverbanden door duidelijke afspraken te maken. Daarnaast verbinden we ook paramedische disciplines aan deze samenwerking. ActiVite participeert ook in regionale projecten om het wondzorg-proces te verbeteren. Zo hebben we in Alphen a/d Rijn een nauwe samenwerking met de huisartsen en werken we met het Alrijne Ziekenhuis aan een virtueel wondcentrum.
Hoe gaan de wondspecialisten te werk?
De wondspecialist beoordeelt uw wond en eventuele onderliggende ziektebeelden. Samen met u, eventuele mantelzorgers en uw omgeving stelt de wondspecialist hierna een wondbehandelplan op. Daarin nemen we alle factoren mee die belangrijk zijn voor uw specifieke situatie. Daarnaast stellen we in dat plan onze gezamenlijke doelen vast. Onze wondspecialist coördineert de zorg en is verantwoordelijk voor:
 • -Het bewaken van de vorderingen in uw genezing.
 • -Het maken van afspraken met alle betrokken partijen (zoals uw huisarts en het ziekenhuis).
 • -Zorgen dat uw genezing zo voorspoedig mogelijk verloopt.
Dankzij het elektronisch registratiesysteem kunnen alle betrokken professionals hun bevindingen noteren en krijgen ze zicht op uw volledige behandel- en verpleegplan. Zo kunnen we goed en effectief samenwerken met alle betrokkenen.
Wat kost wondzorg?
Wondzorg valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw), uw zorgverzekeraar vergoedt dus de kosten. U heeft wel een indicatie nodig, dat is een verwijzing vanuit een medisch specialist of huisarts. Ook verbandmiddelen worden in de meeste gevallen door de zorgverzekeraar vergoed.
Welke wonden komen in aanmerking voor wondzorg van ActiVite?
Alle wonden kunnen door onze wondspecialist behandeld worden. ActiVite is echter gespecialiseerd in complexe wondzorg. Een complexe wond is een wond die niet uit zichzelf dichtgaat. Zo'n wond is vaak erg pijnlijk en vraagt een intensieve verzorging. We zeggen dan dat de wond een ‘verstoorde genezingstendens’ heeft, door verschillende factoren.
Hulp bij het Huishouden
Kan ik afwijken van een vaste dag?
U kunt in overleg met uw hulp een andere dag of ander tijdstip afspreken.
Betaal ik nog iets?
U betaalt een maandelijkse eigen bijdrage. Uw gemeente stelt de hoogte hiervan vast en het Centraal Administratie Kantoor (CAK) stuurt u een factuur.
Krijg ik altijd dezelfde medewerker?
Dat is ons streven. Bij vakantie, verzuim, arbeidsmarktkrapte en onvoorziene situaties proberen we een invalkracht te regelen.
Krijg ik wekelijks hulp?
Dat hangt af van uw indicatie.
Thuiszorg
Hoe vraag ik thuisbegeleiding aan?
Voor Thuisbegeleiding heeft u een Wlz-indicatie of een indicatie van de gemeente nodig. Bij uw gemeente kunt u Thuisbegeleiding aanvragen aan het Wmo-loket. Samen met het sociaal wijkteam (voor mensen boven de 18 jaar) of het Jeugd- en Gezinsteam (voor gezinnen met kinderen onder de 18 jaar) bepaalt u welke begeleiding u nodig heeft.
Hoe wijzig ik het tijdstip van de zorg?
U kunt het tijdstip van uw zorg veranderen door te bellen met de planning via (071) 516 14 15.
Hoe kan ik thuiszorg aanvragen?
U kunt zelf thuiszorg bij ons aanvragen. Bel daarvoor naar (071) 516 14 15.
Wordt de thuiszorg vergoed?
Wanneer u kiest voor ActiVite vergoedt de verzekeraar of de gemeente de zorg in de meeste gevallen voor u. Lees hier verder.
Werken bij ActiVite
Kan ik mijn vragen ook face-to-face aan iemand stellen?
Uiteraard! Je bent van harte welkom op onze inloopavonden. Daarnaast kun je altijd een afspraak maken met onze recruiter voor een kop koffie.
Kan ik solliciteren met een buitenlands diploma?
Ja, de vacatures van ActiVite staan open voor iedereen die voldoet aan de kwalificaties van de betreffende functie. Voor een aantal functies geldt dat medewerkers met een buitenlands diploma een registratie moeten aanvragen. Daarnaast is voor alle functies ook mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse taal vereist. Buitenlands gediplomeerden die (nog) geen registratienummer hebben, kunnen contact opnemen met het RIBIZ (registratie en informatie beroepsbeoefenaren in de zorg) via info@ribiz.nl
Kunnen jullie mij helpen als mijn BIG-registratie is verlopen?
Jazeker, laat je er niet van weerhouden om te solliciteren op een van onze vacatures. Als je weer als verpleegkundige aan de slag wilt gaan, vergoedt ActiVite je BIG-herregistratie! Lees hoe ActiVite helpt met je herregistratie.
Kan ik een open sollicitatie sturen naar ActiVite?
Zeker! Als je een open sollicitatie stuurt naar recruitment@activite.nl komt die binnen bij onze recruiter Ageeth. Zij neemt dan op korte termijn contact met je op en kan al je vragen over werken in de zorg en bij ActiVite beantwoorden.
Is het mogelijk om bij ActiVite stage te lopen?
Ja, het is zeker mogelijk om stage te lopen bij ActiVite. Je kunt een verzoek doen om voor een stageplaats in aanmerking te komen. Mail voor meer informatie naar opleidingen@activite.nl.
Kan ik bij ActiVite terecht voor vakantiewerk of ander tijdelijk werk?
Ja, bij ActiVite hebben we regelmatig plek voor vakantiewerkers of tijdelijke krachten, voor zowel in de zorg als op kantoor. ActiVite heeft daarom een eigen flexbureau: Zorgtalent. Heb je interesse in vakantiewerk of ander tijdelijk werk bij ActiVite, dan kun je contact opnemen met een van de medewerkers van Zorgtalent via (071) 516 23 90.
Kan ik aan de slag zonder diploma's?
Jazeker, niet voor alle functies is een diploma een vereiste. Denk bijvoorbeeld aan Hulp bij het Huishouden of Medewerker Huiskamer. Maar als je verder wilt in de zorg, kun je ook overwegen te solliciteren op een opleidingsvacature. Dan werk en leer je tegelijk, en krijg je ook meteen salaris! De ActiVite Academie start regelmatig opleidingen, die ook geschikt zijn voor mensen zonder vooropleiding. Kijk hier voor de actuele vacatures voor leer-werktrajecten.
Is werk in de zorg te combineren met een gezin?
Absoluut! Denk bijvoorbeeld eens aan de functie Hulp bij het Huishouden. Dat is een mooie, zelfstandige baan met veel vrijheid. In overleg met de cliënt kun je schuiven in je werkdagen en werktijden als dat nodig is. Bovendien is het vaak een vast adres dicht bij je in de buurt zodat er weinig tijd verloren gaat aan reizen. Ook als verzorgende en verpleegkundige zijn er veel mogelijkheden in uren en werkdagen. Samen met jou kijken we naar een zo passend mogelijke balans tussen werk en privé.
corona
Wat zijn de bezoekregels voor familie van terminale cliënten?
De afspraken gelden gedurende de periode dat alle Nederlandse verpleeghuizen zijn gesloten voor bezoek. Afscheid te moeten nemen van een dierbare is altijd moeilijk en in de huidige tijd nog extra lastig, omdat de regering de verpleeghuizen heeft gesloten voor bezoek. ActiVite wil met deze bezoekregels zoveel als mogelijk tegemoet komen aan de wens om afscheid te nemen, maar toch binnen de landelijke regels blijven:
 • Bezoek mag met één persoon tegelijk. Er mogen maximaal drie vaste personen op bezoek komen. Bij ActiVite wordt vastgelegd welke personen dit zijn. Deze personen zijn niet-positief getest op corona, om besmetting van personeel en andere cliënten te voorkomen.
 • Er mogen niet meer dan drie bezoeken per dag (24 uur) plaatsvinden.
 • Er is een maximum van drie uur per bezoek.
 • Bij het bezoek worden de hygiëne maatregelen (anderhalve meter afstand, handhygiëne, beschermende maatregelen bij bezoek aan een cliënt met corona).
 • Het afwisselen van bezoek vindt plaats buiten de ingang van het gebouw.
 • Het bezoek kruist zo min mogelijk de normale loop van andere patiënten en medewerkers en gaat rechtstreeks naar de te bezoeken cliënt en verlaat na het bezoek direct het gebouw.
 • Bij bezoek geldt dat de kamer niet tussendoor verlaten mag worden.
Kunt u of uw familielid ondersteuning gebruiken van onze maatschappelijk werker of geestelijk verzorger? ActiVite biedt dat graag aan in deze moeilijke tijd. Geef aan de verpleging aan dat u iemand wil spreken en laat uw nummer achter, dan wordt telefonisch contact met u opgenomen.
Hoe wordt omgegaan met de situatie waarin het niet mogelijk is om zieke en niet-zieke cliënten te scheiden?
Voor de situaties waarin het niet mogelijk is om zieke en niet-zieke cliënten te scheiden heeft ActiVite een PG-afdeling in verpleeghuis Rietveld ingericht waar cliënten met (een vermoeden) van Corona kunnen worden verpleegd en verzorgd. Bij sommige cliënten is het vanwege het graag willen lopen niet goed mogelijk om deze scheiding te handhaven. Voor het welbevinden van deze cliënten, die meer bewegingsvrijheid nodig hebben, worden zij op de afdeling in Rietveld verpleegd en verzorgd. Hiermee proberen wij het risico op verspreiding van niet-zieke bewoners te voorkomen.
Waarom wordt niet bekend gemaakt bij welke bewoners (een vermoeden van) corona is vastgesteld?
ActiVite houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving op het terrein van privacy. Conform deze regelgeving delen wij geen gezondheidsgegevens van bewoners met anderen. Dit betekent dat wij ook geen informatie delen bij welke bewoners een (vermoeden van) corona is vastgesteld. Zodra er bij een bewoner corona is vastgesteld worden uiteraard de eerste contactpersonen van de betrokken cliënten geïnformeerd. De eerste contactpersonen worden ook geïnformeerd wanneer er bij een cliënt op de woning van de eigen naaste corona is vastgesteld en er op deze woning cohort verpleging wordt uitgevoerd.
Wanneer er bij een bewoner op een woning een (vermoeden van) corona is vastgesteld, hoe worden de overige bewoners verpleegd en verzorgd?
Op dat moment wordt op de woning cohort-verpleging toegepast. Het doel van het instellen van cohorten (groepen) is het voorkómen van verspreiding van het coronavirus tussen:
 • zieke en niet-zieke cliënten
 • besmette en niet-besmette afdelingen binnen één of meerdere woningen/afdelingen.
Alle verpleeghuizen van ActiVite zijn proactief ingedeeld in verzorgings-/behandelcohorten die gebaseerd zijn op de bestaande ruimtes en de wijze waarop de verzorging/verpleging is georganiseerd. Bij ActiVite geldt dat een kleinschalige zorgwoning gezien wordt als één cohort. Het appartement van de cliënt op een somatische afdeling wordt gezien als één cohort. Dit is het startpunt van het instellen van een cohort. Er wordt een scheiding aangebracht in:
 • cliëntgebonden gebruik van sanitair óf scheiding in sanitair voor zieke cliënten en niet-zieke cliënten;
 • medewerkers die zorgen voor niet-zieke cliënten en medewerkers die zorgen voor zieke cliënten (cohortverpleging). Medewerkers (zoals verplegend/verzorgend personeel en vrijwilligers) van de uitbraakafdeling/woning werken nietop een niet-uitbraakafdeling/woning.
 • gemeenschappelijke verblijfsruimten voor niet-zieke en voor zieke cliënten.
Het besluit tot cohortering wordt door Raad van Bestuur, coronateam en in overleg met deskundige infectiepreventie GGD, gemaakt.
Hoe worden bewoners verpleegd en verzorgd in geval van een coronabesmetting in een verpleeghuis?

Wanneer er bij cliënt(en) een verdenking bestaat op corona wordt de cliënt in zogenoemde isolatie verpleegd. De cliënt met (verdenking op) corona wordt in een 1-persoonskamer met eigen sanitair geïsoleerd verzorgd. Wanneer dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat er geen eigen sanitair beschikbaar is, wordt in afstemming met de GGD geïnventariseerd hoe deze situatie kan worden gecreëerd of hoe we de verpleging en verzorging met zo min mogelijk risico op verdere verspreiding kunnen uitvoeren.

Worden alle bewoners getest in geval van een coronabesmetting in een verpleeghuis?

De testcapaciteit in Nederland wordt uitgebreid. Als een bewoner geen klachten heeft, is het niet zinvol om te testen. Het virus is dan veelal niet aanwezig, of in echt heel kleine hoeveelheden, waardoor de test negatief is.

Werken alle medewerkers beschermd in geval van een coronabesmetting in een verpleeghuis?

Medewerkers die bewoners met (een vermoeden van) corona verplegen en verzorgen werken beschermd. Ook medewerkers die werken op een groepswoning waar bewoners zijn met (een vermoeden van) corona dragen persoonlijke beschermingsmiddelen. Andere medewerkers in het verpleeghuis dragen geen persoonlijke beschermingsmiddelen, dit is overeenkomstig met de RIVM richtlijnen.

Wanneer gebruiken medewerkers van ActiVite persoonlijke beschermingsmiddelen?

Als zorgmedewerkers zelf klachten hebben (hoesten/niezen/neusverkoudheid), dan gebruiken medewerkers een mondneusmasker en handschoenen. Als bij bewoners (een vermoeden van) corona is (vastgesteld) gebruiken onze medewerkers naast de mondneusmaskers en handschoenen ook een schort/jas met lange mouwen en een bril.

Kan ik post, bloemen of andere spullen naar mijn naaste in het verpleeghuis brengen?

Ja dit kan. Post kan gewoon naar een naaste in het verpleeghuis worden gestuurd. Bloemen of andere spullen kunnen - in overleg met het verpleeghuis - worden afgegeven bij de ingang.

Wat gebeurt er als de familie erop staat en besluit de bewoner toch mee te nemen?

Dat kan, maar alleen als het veilig en verantwoord is. Zijn er bijvoorbeeld waarborgen voor 24-uurs toezicht en kunnen medische, verpleegtechnische en verzorgende handelingen door de familie of door professionals thuis worden verricht? Indien de cliënt gedwongen is opgenomen, met een art. 21 Wzd-indicatie, een RM of een IBS, geldt een extra toets: deze cliënten zijn gedwongen opgenomen om ernstig nadeel voor henzelf of hun omgeving te voorkomen. Daarom zal het verpleeghuis moeten toetsen of de familie - al dan niet samen met door hen ingeschakelde professionals - in staat kunnen worden geacht om het ernstig nadeel te voorkomen. Zolang het genomen Kabinetsbesluit van kracht is, kan de cliënt niet worden teruggebracht naar het verpleeghuis. De cliënt (of zijn vertegenwoordiger) is samen met zijn familie zelf verantwoordelijk voor de continuïteit van zorg.

Na afloop van de maatregelen rondom het coronavirus zal bezien moeten worden of en wanneer er plek is in het verpleeghuis.

Mag familie een bewoner meenemen naar huis?

Het is helaas niet mogelijk voor familie of naasten om een bewoner mee te nemen voor bijvoorbeeld een avond thuis, het weekend of een verjaardag. Elke beweging van bewoners buiten het verpleeghuis vormt een risico voor besmetting en is daarom zeer onwenselijk. Het gaat hierbij niet alleen om de bescherming van uw eigen familielid, maar ook om de kwetsbare medebewoners en medewerkers.

Kunnen nieuwe bewoners nog steeds terecht bij een verpleeghuis of in tijdelijke opname?

Het beschikbaar houden van goede zorg is de prioriteit van de verpleeghuizen. Als er plek is kunnen nieuwe bewoners in principe in verpleeghuizen terecht. Er wordt altijd per bewoner gekeken wat in de betreffende situatie de beste oplossing is. Soms kan het beter zijn om een bewoner (nog) niet op te nemen.  Er wordt ook gekeken of de bewoner niet besmet is, of er voldoende personeel beschikbaar is dat veilig kan werken en of er geen mensen in het verpleeghuis al besmet zijn.

Op meerdere plekken in het land worden extra locaties geopend waar ook mensen met een (mogelijke) besmetting kunnen worden opgenomen.

Hoe lang gelden de genomen maatregelen en wie besluit daar over?

De genomen maatregelen gelden tot en met 28 april. Het is mogelijk dat de maatregelen langer nodig zijn dan 28 april. Het kabinet zal daarover besluiten op basis van informatie die zij van het RIVM en experts in de verpleeghuiszorg ontvangen.

Waarom is het besluit genomen om bezoek in verpleeghuizen te verbieden?

Het besluit is genomen om de kans zo klein mogelijk te maken dat kwetsbare mensen in het verpleeghuis het virus krijgen. Het besluit is in lijn met het advies van (RIVM-)deskundigen over het beperken van contacten en in het bijzonder het beperken van bezoek aan kwetsbare personen. Uiteraard is er in een aantal situaties, bijvoorbeeld wanneer bewoners stervende zijn, uitzondering mogelijk. Dit gaat altijd in overleg met de teammanager van het verpleeghuis.

Lid worden
ActiVite Ledenorganisatie helpt u langer zelfstandig thuis te wonen. Met (korting op) diensten aan huis, cursussen en producten van onze partners. Daarnaast ontvangt u ieder kwartaal het tijdschrift Thuis & Actief. Word nu ook lid en ontdek wat de Ledenorganisatie voor u kan betekenen!
(071) 516 14 15