Thuisbegeleiding

Informatie voor verwijzers

Thuisbegeleiding is begeleiding van een alleenstaande of een gezin waarbij problemen in het dagelijks handelen en het functioneren centraal staan. De thuisbegeleiders zijn getraind in complexe situaties te werken, problemen te signaleren, de cliënt te ondersteunen en te begeleiden naar zelfredzaamheid.

Verwijzerslijn
Vragen over thuisbegeleiding?

Als er problemen thuis zijn, gaat het veelal om gecombineerde problematiek, zoals bijvoorbeeld psychische én financiële problemen. Wij ondersteunen alleenstaanden of gezinnen met verschillende of vaak ook gecombineerde problematiek rondom:

 • ontbreken van structuur in de financiële administratie/schulden
 • opvoedondersteuning bij kinderen van 0 tot 18 jaar
 • organisatie van het huishouden
 • echtscheiding
 • verlies van een dierbare
 • burn-out of depressie
 • chronische ziekte
 • psychische problematiek
 • alcohol-, drugs- of gameverslaving
 • dementie
 • beperking/handicap

De stabiliteit terugbrengen

Een vaste thuisbegeleider bezoekt de cliënt of het gezin thuis en probeert samen de meest urgente problemen op te lossen. Het doel is het terugbrengen van de stabiliteit in het leven van de cliënt of het gezin. De thuisbegeleider adviseert, geeft praktische tips en bevordert de zelfredzaamheid. Waar nodig begeleidt de thuisbegeleider de cliënt naar overige gespecialiseerde hulpverlenende instanties. Dit kan van alles zijn: van schuldhulpverlening tot psychische hulp of de gang naar de voedselbank.

Thuisbegeleiding individueel aanvragen

Voor individuele begeleiding is een indicatie nodig. De indicatie valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Wet langdurige zorg (Wlz). Thuisbegeleiding individueel wordt gefinancierd vanuit de Wmo. Cliënten kunnen thuisbegeleiding zelf aanvragen bij het Wmo-loket van de eigen gemeente. De gemeente schakelt een medewerker in van het sociaal wijkteam (voor mensen boven de 18 jaar). Hij of zij gaat een gesprek met de cliënt aan om te kijken welke ondersteuning hij nodig heeft en stelt de benodigde indicatie. Na ontvangst van de indicatie via iWmo krijgt de gemeente een automatische ontvangstbevestiging. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent vervolgens de hoogte van de eigen bijdrage voor de cliënt. Meer informatie hierover vindt u op de website van het CAK.

Als een cliënt al een indicatie via de Wlz heeft, kan hij ook begeleiding individueel thuis ontvangen. Dit gaat in overleg met de casemanager dementie of de wijkverpleegkundige van ActiVite. De kosten worden vergoed vanuit de Wlz. De cliënt betaalt ook nu een eigen bijdrage aan het CAK, die ook de hoogte van de eigen bijdrage berekent. Meer informatie hierover vindt u hier.

Thuisbegeleiding voor gezinnen aanvragen

Voor thuisbegeleiding voor gezinnen is geen indicatie nodig en wordt geen eigen bijdrage gevraagd. Om deze begeleiding via ActiVite te krijgen, is een overeenkomst nodig tussen ActiVite en de gemeente waar de cliënt woont. Als er een overeenkomst is, kunt u als verwijzer begeleiding aanvragen via het formulier ‘Thuisbegeleiding gezinnen.’ Na ontvangst van het ingevulde formulier nemen wij contact op met GGD of het Jeugd- en Gezinsteam (JGT, voor begeleiding gezin met kinderen onder 18 jaar).