Casemanagers Dementie

Informatie voor verwijzers

Onze zeventien casemanagers dementie zijn er voor raad en daad voor alle cliënten met dementie. Zij zijn deskundig en adviseren en ontzorgen mensen met dementie en hun naasten in het gehele traject. Zij bieden zorg op maat, die per periode of situatie sterk in inhoud en intensiteit kan verschillen.

Contact
Bel de Verwijzerslijn

Zorg op maat

De casemanager neemt een onafhankelijke positie in en biedt de best passende ondersteuning en zorg. Hij of zij stimuleert en ondersteunt empowerment en zelfmanagement van de persoon met dementie en de naaste(n). Alleen in situaties die daarom vragen neemt de casemanager de regie. Geboden begeleiding en advies is over de gehele bandbreedte van het leven van de cliënt en zijn of haar naaste: praktisch, emotioneel en sociaal.

Het hele traject

Al bij de eerste tekenen van dementie kan een casemanager uitkomst bieden om de cliënt de weg te wijzen. Door hun (vroege) betrokkenheid ontstaat er een vertrouwensband tussen de casemanager en de cliënt en diens naaste(n). Als de cliënt met dementie niet meer veilig thuis kan wonen, begeleidt de casemanager dementie de cliënt totdat deze gesetteld is in het verpleeghuis.

Specialisten

Onze casemanagers bij ActiVite zijn verpleegkundigen niveau 5, aangevuld met een post-hbo casemanagement dementie. Zij werken nauw samen met het systeem rond de persoon met dementie, huisartsen, wijkteams, en elkaar om de beste zorg te kunnen bieden. Zij zijn actief in het netwerk en geven als experts ook scholingen aan onder andere collega’s in de wijkteams die regelmatig zorg leveren aan mensen met dementie.

Aansluitende diensten

Voor de cliënt met dementie biedt ActiVite onder andere de Ontmoetingscentra dementie, thuisbegeleiding bij dementie en intramurale locaties met groepswoningen.

Doorverwijzen

Al heel vroeg in het proces van dementie kunt u een cliënt doorverwijzen naar de casemanagers dementie van ActiVite. Ook als de diagnose nog niet is gesteld maar er wel een ‘niet-pluis’ gevoel is. Neemt u hiervoor direct contact op met de casemanager die actief is in de regio waar uw cliënt woont. U vindt deze informatie onder contact.

Informatie voor cliënten
Informatie voor cliënten
Bekijk ook de informatie over dementie voor cliënten!