Volledig Pakket Thuis (VPT)

Veel mensen willen het liefst zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Als de behoefte aan zorg toeneemt, biedt ActiVite een volledig pakket thuis. Een VPT is geen vast pakket, maar maatwerk in samenspraak met u. De wijkverpleegkundige coördineert alle zorg op een manier waardoor u langer thuis kan blijven wonen.

Het pakket kan uit verschillende elementen bestaan. Bijvoorbeeld verzorging, zoals hulp bij het opstaan of naar bed gaan. Verpleging, zoals het verzorgen van een wond of toedienen van medicijnen. Een ZON medewerker, die u gezelschap biedt en helpt bij het koken. Begeleiding in een groep in een ontmoetingscentrum of Huishoudelijke Ondersteuning. Wat voor u nodig is, organiseert de wijkverpleegkundige. Zij heeft de regie en bespreekt steeds weer met u wat nodig is. Een goede kwaliteit van leven, zelfredzaam zijn en veilig en verantwoord thuis wonen zijn hierbij ons uitgangspunt.