Actuele nieuwsberichten

Nieuwe website Mantelzorg Leiden online

06 januari 2014

Leiden – De website www.mantelzorgleiden.nl is vernieuwd. Deze website is gericht op iedereen uit Leiden die zorgt voor iemand die ziek is. U vindt hier praktische informatie over de mogelijkheden voor ondersteuning bij uw zorgtaken. Lees verder

Rietveld: bouwvergunning is rond, contract getekend met De Vries en Verburg

09 december 2013

Alphen aan den Rijn – De gemeente Alphen aan den Rijn heeft de omgevingsvergunning voor de bouw van woonservicecentrum Rietveld onherroepelijk verklaard. Tevens is de gunningsprocedure afgerond. Op maandag 9 december is het contract getekend met Bouwbedrijf De Vries en Verburg uit Stolwijk, die het project gegund heeft gekregen. Lees verder

Sassenoord wordt intramurale voorziening

03 december 2013

Op dinsdag 3 december is de monumentale villa Sassenoord in Nieuwveen in gebruik genomen als woonservicecentrum met intramurale appartementen voor mensen met een zzp 4 of 6.Lees verder

Wijkverpleegkundige start inloopspreekuur voor dak- en thuislozen bij de Binnenvest

07 november 2013

ActiVite start begin november met inloopspreekuren bij dak- en thuislozenopvang de Binnenvest in Leiden. Dak- en thuislozen krijgen ter plekke een speciaal op hen gerichte gezondheidscheck. Deze wordt uitgevoerd door de wijkverpleegkundige van ActiVite. Zij adviseert tevens de begeleiders van De Binnenvest op het gebied van zorg en hoe om te gaan met de gezondheid van dak- en thuislozen. Ook stemt zij af met de betrokken verslavingsarts van de Brijderstichting en de vaste huisarts van De Binnenvest. Lees verder

Samenwerkingsafspraken rond inzet specialistenteam

30 september 2013

Op 30 september jl. hebben alle betrokken partijen van het Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-Holland Noord regionale samenwerkingsafspraken rond de inzet van de specialistenteams van ActiVite en Marente ondertekend. Centraal in deze samenwerking staat het leveren van goede kwaliteit van (palliatieve) zorg in de regio.Lees verder